​​​​​​1. Kto może skorzystać z Wyprawki Przedsiębiorcy?

 

Z Wyprawki Przedsiębiorcy może skorzystać przedsiębiorca prowadzący JDG lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, komandytowa, partnerska, itp, który spełni łącznie następujące warunki:

  • uruchomił rachunek firmowy w mBanku oraz

  • uruchomił płatny pakiet z obsługą księgowej w CashDirector (oznacza to także opłacanie terminowo faktury za usługi księgowe oraz nie wypowiedzenie umowy na usługi księgowe przez co najmniej 6 miesięcy, aby zapewnić utrzymanie dostępu).

 

2. Jak mogę uzyskać dostęp do poszczególnych korzyści w Wyprawce Przedsiębiorcy?

 

To 4 proste kroki, po zweryfikowaniu spełnienia warunków,:

  1. Odbierz maila, w którym poinformujemy Cię o przyznaniu Wyprawki (jeżeli nie dostałeś e-maila, a spełniasz warunki to napisz na adres email: [email protected], lub zadzwoń 22 100 50 60 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-17)

  2. Zaloguj się do konta firmowego w mBanku, a następnie przejdź do zakładki MÓJ BIZNES i wybierz INBOX.

  3. Wybierz interesującą Cię korzyść z Wyprawki i podążaj za instrukcjami, które otrzymałeś w INBOXie.

 

3. Kiedy otrzymam Wyprawkę?

 

Weryfikacja spełnienia warunków do uruchomienia Wyprawki Przedsiębiorcy może potrwać do kilku dni roboczych.

 

Jeśli posiadasz już dostępy do odbioru korzyści - czas realizacji podany jest w regulaminie danej korzyści. Wiele z nich otrzymasz praktycznie od razu.

 

4. Czy korzystanie z Wyprawki Przedsiębiorcy jest ograniczone czasowo?

 

Wyprawka Przedsiębiorcy jest dostępna od 12 marca 2024 do 28 lutego 2025 r. Poszczególne korzyści mogą mieć różne daty dostępności, dla pewności sprawdź regulamin danej korzyści.

 

 

5. Czy mogę przekazywać swoje korzyści z Wyprawki innym osobom?

 

Nie. Wyprawka Przedsiębiorcy jest udostępniona tylko tym Klientom, którzy spełnią określone warunki i jest połączona z dostępem do konta w mBanku. Nie możesz udostępniać swoich dostępów osobom nieuprawnionym.

 

 

6. Czy korzyści widoczne w Wyprawce zmieniają się w czasie? Czy zawsze będą dostępne?

 

Tak. Naszym celem jest optymalizacja korzyści dla Klientów. Dlatego też, będziemy na bieżąco uaktualniać zestaw korzyści w Wyprawce.

 

Dostępność poszczególnych korzyści jest regulowana przez regulamin Wyprawki Przedsiębiorcy, jak również regulaminy poszczególnych korzyści (w niektórych przypadkach). Dla pewności, zapoznaj się z nimi, abyś był na bieżąco.

 

7. Jak mogę sprawdzić czy już wykorzystałem którąś z korzyści?

 

To nie powinno być trudne. Skorzystanie z danej korzyści spowoduje ślad komunikacji z jej dostawcą. Ponadto, w niektórych przypadkach będzie to dosyć intuicyjne, np. rejestracja VAT/ZUS, korzystanie z Pakietu Optymalnego w Serwisie mOrganizer finansów, itp.

 

Z niektórych benefitów (głównie e-kursów i poradników), możesz korzystać wielokrotnie bez ograniczeń, bez potrzeby weryfikacji czy skorzystałeś.

 

8. Czy mogę otrzymać ekwiwalent pieniężny za korzyści których nie chcę wykorzystać?

 

Nie możesz otrzymać ekwiwalentu korzyści ani w całości ani w jakiejkolwiek niewykorzystanej części.

 

9. Mam problem z uzyskaniem dostępu do wybranej korzyści. Co mam zrobić?

 

Sprawdź w INBOXie w zakładce DO ZATWIERDZENIA w mOrganizer finansów swój dostęp do dokumentu “Wyprawka Przedsiębiorcy”. Jeśli wykonujesz prawidłowo instrukcję odbioru korzyści, nie otrzymałeś dostępu w INBOXie lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Help Deskiem pod numerem telefonu: +48 (22)100 50 60 (pon-piąt, 9-17).

 

10. Czy korzyści z Wyprawki Przedsiębiorcy łączą się z innymi promocjami dostępnymi w CashDirector lub w mBanku?

 

Korzyści dostępne w ramach Wyprawki Przedsiębiorcy mogą łączyć się z innymi promocjami dostępnymi zarówno w CashDirector jak i w mBanku.

 

11. Czy mogę korzystać z Wyprawki, jeżeli zrezygnuję z płatnej obsługi księgowej?

 

Z Wyprawki Przedsiębiorcy możesz korzystać jedynie w okresie, w którym łączy Cię umowa na pełną obsługę księgową.

​​​​​​6. Czy korzyści widoczne w Wyprawce zmieniają się w czasie? Czy zawsze będą dostępne?

​​​​​​5. Czy mogę przekazywać swoje korzyści z Wyprawki innym osobom?

​​​​​​4. Czy korzystanie z Wyprawki Przedsiębiorcy jest ograniczone czasowo?

​​​​​​8. Czy mogę otrzymać ekwiwalent pieniężny za korzyści których nie chcę wykorzystać?

​​​​​​11. Czy mogę korzystać z Wyprawki, jeżeli zrezygnuję z płatnej obsługi księgowej?

​​​​​​10. Czy korzyści z Wyprawki Przedsiębiorcy łączą się z innymi promocjami dostępnymi w CashDirector lub w mBanku?

​​​​​​9. Mam problem z uzyskaniem dostępu do wybranej korzyści. Co mam zrobić?

​​​​​​7. Jak mogę sprawdzić czy już wykorzystałem którąś z korzyści?

​​​​​​3. Kiedy otrzymam Wyprawkę?

​​​​​​2. Jak mogę uzyskać dostęp do poszczególnych korzyści w Wyprawce Przedsiębiorcy?

​​​​​​1. Kto może skorzystać z Wyprawki Przedsiębiorcy?

FAQ

Wyprawka Przedsiębiorcy

FAQ

Kontakt

Organizatorem Promocji "Wyprawka Przedsiębiorcy" jest spółka CashDirector SA z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000424600,
NIP: 5222885734, REGON: 141400865, kapitał zakładowy
w wysokości 17.251.055 zł, w całości opłacony.