Zobacz regulamin

600 zł

Dla Ciebie:
0 zł

       (kluby piłkarskie)

  • Zacznij budować sieć kontaktów i przekształć ją w korzyści biznesowe!
  • Co tygodniowe e-spotkania biznesowe
  • Dostęp do bazy uczestników PKB Mikro
  • Zaproszenie na wydarzenia biznesowe, mecze, spotkania, wyjazdy
  • Możliwość nawiązania kontaktów biznesowych w niszowym modelu

Członkostwo w Partnerskich Klubach Biznesu
przez pierwsze 3 miesiące za darmo

Świat biznesu i relaks

Wyprawka Przedsiębiorcy

FAQ

Kontakt

Organizatorem Promocji "Wyprawka Przedsiębiorcy" jest spółka CashDirector SA z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000424600,
NIP: 5222885734, REGON: 141400865, kapitał zakładowy
w wysokości 17.251.055 zł, w całości opłacony.